Túi Tote Size A4

70.00

Túi Tote Size A4 – Glodyn . Với kích thước tương thích với khổ giấy A4, lláuwj lựa chọn phù hợp để mang theo sách, tài liệu và các vật dụng cần thiết.